FLE priset 2016

Föreningen lärare i ekonomiska ämnen har valt att instifta två priser för att uppmärksamma skolor och lärare som aktivt arbetar med att stärka programmens innehåll, karaktär och struktur. FLE har valt att instifta följande priskategorier: ”Årets lärare” och ”Årets skola”

Tävlingskriterier

 • Nominering till priset årets lärare eller årets skola kan göras av elever, lärare, skolledare alternativt representanter från det lokala näringslivet eller universitet/högskola.
Följande krav skall uppfyllas för att nomineringen ska godkännas:
 • Nominering av lärare får endast avse behörig lärare med undervisning inom ämnena ekonomi, juridik, handel, administration eller turism.
 • Nominering av skolor får endast avse skolor med följande program:
 • Ekonomiprogrammet, Handels och administrationsprogrammet och/eller Hotell och turismprogrammet.
 • Nomineringen får omfatta max 1 A4 sida med storlek 12 punkter med normalt typsnitt.
 • Kontaktuppgifter ska anges till skolan/läraren som nomineras samt till den som står bakom nomineringen.
 • Alla tävlingsbidrag måste skickas in digitalt i PDF-format via e-post.

 

Endast ett tävlingsbidrag får skickas in per kategori, skriv vilken kategori nomineringen avser i ämnesraden i mejlet.

Deadline för att skicka in nomineringar är den 11/11 2017 till 28/2-2017. Sent inlämnade nomineringar eller nomineringar som inte uppfyller tävlingskriterierna kommer ej att beaktas.

 

Jury
En oberoende jury bestående av representanter från olika intressenter och/eller branschorganisationer kommer att granska nomineringarna och utse en vinnare per kategori som presenteras på FLE-dagen i april.

Priser
Vinnarna i respektive priskategori kommer att presenteras under FLE. jubileumskonferens våre 2017. Vinnaren kommer bland annat att erhålla:

 • Intervju/reportage i tidningen Handel & Ekonomi
 • Boende, middag samt betald avgift i samband med jubileumsdagen, årets skola (Gäller 1 represetant från årets skola )
 • Diplom
 • Prisplackett
 • Vandringspokal
 • Stipendium 5000 kr till årets lärare,

 

Tävlingskriterier Årets lärare
Nomineringen skall innehålla en beskrivning som utgår från följande kriterier:

 • Lärarens förmåga 
 • att inspirera och skapa entusiasm bland sina elever
 • att inspirera och samarbeta med sina kollegor
 • att utvecklas i relation till sin utbildning och yrkeskompetens
 • att samarbeta med det lokala näringslivet
 • att samarbeta med högskola/universitet
 • att synliggöra kopplingen mellan skola, akademi och arbetsliv
 • att öka anställningsbarheten för elever och förbereda dem för vidare studier


Tävlingskriterier Årets skola

 • Nomineringen skall innehålla en beskrivning som utgår från följande kriterier:
 • Skolledningens samarbete med kollegiet och kopplingen till styrdokumenten
 • Skolans systematiska kvalitetsarbete och måluppfyllelse inom programmet
 • Programmets arbetslag samt undervisande lärares förmåga att samarbeta, arbeta tvärvetenskapligt och programinfärgat
 • Programmets långsiktiga arbete kring programmets innehåll, karaktär och struktur
 • Programmets förmåga att samarbeta med det lokala näringslivet och förbereda eleverna för vidare studier och/eller framtida anställning
 • Programmets förmåga att anpassa undervisningen till elevernas intresse och kunskap samt elevernas möjlighet att påverka sin utbildning.
 • Programmets progression och utformning i förhållande till arbetsmarknadens krav på anställningsbarhet och akademins krav för vidare studier

 

Nomineringar
Nomineringar skickas till info@fle.nu. En bekräftelse via mejl kommer efter mottagen nominering.

 

Vid frågor om FLE-priset vänligen kontakta Daniel Nordström via e-post till info@fle.nu  eller telefon 0736–78 96 95.

 

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter
 
 

© 2017 FLE. | Webbkarta

POWERED BY TUDO, ITCONNECT