2014-01-16

Dela på Facebook
Dela på MySpace
Dela på Pusha
Dela på Twitter

Skrivelse till Utbildningsdepartementet  


Föreningen Lärare i Ekonomiska ämnen har till Skolverket och Utbildningsdepartementet inkommit med en skrivelse med anledning av de nya behörighetsreglerna i juridik, behovet av stadsbidragsfinansierad fortbildning i juridik samt rekryteringsbehovet av gymnasielärare i Företagsekonomi och Juridik.


 

Nedan följer en förkortad version av skrivelsen samt de frågor som FLE ställer till Skolverket och Utbildningsdepartementet. Sammanfattningen kommer även att publiceras i kommande nr av Handel & Ekonomi. Länk till hela skrivelsen finns i slutet av inlägget.

Vem ska undervisa i Juridik?

En stor del av idag verksamma ekonomilärare, har inte en gymnasielärarutbildning med två ämnen som grund, utan en ekonomexamen kompletterad med en pedagogisk utbildning. En ekonomexamen innehåller minst 60p (90hp) i företagsekonomi samt ytterligare minst 60p (90hp) i andra högskolekurser. Bland dessa övriga kurser ingår normalt 15-45hp i juridik beroende på vald inriktning, men även studier i t ex statistik och nationalekonomi. Med 15-45hp i ämnet har man tidigare bedömts lämplig för undervisning även i rättskunskap. Det var även tydligt under den pedagogiska påbyggnadsutbildningen att studierna på lärarhögskolan syftade även till undervisning i rättskunskap då detta ämne förekom både under praktikperioder och under metodiklektioner.

Idag är det alltså i huvudsak lärare i just ekonomiska ämnen som ansvarar för de juridiska kurserna. De nya behörighetsreglerna gör i ett slag dessa lärare obehöriga i ett ämne där de under många år har bedrivit undervisning. Har man under många år bedrivit undervisning inom det juridiska området har man rimligen både ökat och breddat kunskapsnivån inom ämnet.

Hur anser Utbildningsdepartementet och Skolverket att denna erfarenhet av undervisning i juridik och dessa kunskaper ska värderas? Kommer denna erfarenhet av undervisning i de tidigare kurserna Rättskunskap och Affärsjuridik kunna tillgodoräknas enligt de nya övergångsreglerna?

Har Skolverket övervägt att utreda hur en äldre lärarexamen syftande till undervisning i företagsekonomi och rättskunskap ska värderas när det gäller lärarlegitimationen?

Om avsikten inte är, att de lärare som tidigare undervisat i rättskunskap ska fortsätta att undervisa i juridik, vilka ska då göra det?

Jämförelse Rättskunskap – Juridik

På Skolverkets hemsida kan man läsa följande kommentar till införandet av det nya gymnasieämnet juridik:

”I Gy 2000 fanns tre 50-poängskurser i ämnet rättskunskap, nämligen rättskunskap, affärsjuridik och miljöjuridik. Kursen rättskunskap behandlade i huvudsak vardagslivets juridik. Kursen affärsjuridik behandlade vanliga rättsliga frågor inom affärslivet. Kursen miljöjuridik fokuserade på miljörätt.
I Gy 2011 omfattar ämnet juridik 300 poäng. Utökningen av poängantalet möjliggör i större utsträckning än tidigare en fördjupning och konkretisering av ämnesinnehållet.”

 

Ur kommentaren kan man utläsa att det handlar om en namnändring, från Rättskunskap till Juridik, men att den stora skillnaden innebär att utökningen av poängantalet handlar om en fördjupning och en konkretisering av ämnesinnehållet, inte att det egentligen handlar om ett annat ämnesinnehåll.

Anser Skolverket att de tidigare kurserna, Rättskunskap och Affärsjuridik är jämförbara med kurserna Privatjuridik och Affärsjuridik i Gy11? Om så inte är fallet varför är då t ex de tidigare ekonomikurserna jämförbara med dagens ekonomikurser med hänvisning till utfärdade lärarlegitimationer?

Är det rimligt att en mindre gymnasieskola som bara erbjuder den ekonomiska inriktningen på Ekonomiprogrammet och den programgemensamma kursen Privatjuridik måste ha en lärare med full behörighet (90hp) i juridik?

 

Kompletterande fortbildning i Juridik – Lärarlyftet 2

Lärarlyftet 2 är, enligt information på Skolverkets hemsida, till för lärare som idag inte har behörighet i de ämnen de undervisar i. Lärarlyftet ger då möjlighet att läsa in det som behövs för att få den utökade behörigheten som behövs i legitimationen.

För att kunna delta i Lärarlyftet 2 ska läraren:
- ha en behörighetsgivande lärarexamen
- vara anställd av en kommun eller en fristående skola som godkänner deltagandet
- redan undervisa i ett ämne som läraren saknar behörighet

Samtliga kriterier ovan stämmer bra in på de av FLE:s medlemmar som idag undervisar i företagsekonomi och juridik.

Att det inte är möjligt att genom Lärarlyftet 2 komplettera sin examen med kurser i juridik upp till 90hp gör att huvudmannen inte har möjlighet att söka statsbidrag för lärare som vill komplettera sin behörighet.

När huvudmannen inte har möjlighet att söka statsbidrag för studierna så begränsas möjligheten för läraren till att gå ner i tjänst under studierna vilket är en framgångsfaktor för att kunna slutföra studierna med gott resultat.

Under den kurskatalog för Lärarlyftet 2 VT2014 som finns publicerad på Skolverkets hemsida finns idag, inte en enda kurs i ämnet juridik. Inte heller under 2013 erbjöds någon kurs i juridik. Varför?

Hur har Utbildningsdepartementet och Skolverket tänkt kring detta kompetensutvecklingsbehov?

Hur ska man säkerställa att gymnasieeleverna får utbildning av behöriga lärare i juridik om kravet på nuvarande behörighetsregler kvarstår?

FLE anser att det snarast måste erbjudas rimlig möjlighet för kompletterande studier i juridik, för lärare som idag undervisar i ämnet. Denna fortbildning bör anordnas så att idag undervisande lärare i juridik erbjuds möjlighet att komplettera med de antal högskolepoäng som saknas upp till 90hp. Fortbildningen bör finansieras med statsbidrag.

Framtida behov av lärare i Företagsekonomi och Juridik

I många kommuner är Ekonomiprogrammet ett populärt program med många sökande, liksom hos de många friskolor som ger programmet. Det är alltså rimligt att tro att det under överskådlig tid kommer att behövas lärare i såväl företagsekonomi som juridik och att det i och med pensionsavgångarna behöver ske en nyrekrytering.

 

Söker man på studera.nu kan man dock konstatera att det inte finns några Universitet/Högskolor som inför VT2014 erbjuder en ämneslärarutbildning med företagsekonomi och/eller juridik.

Detta innebär att det för närvarande inte finns några Högskolor/Universitet som kan utfärda en ämneslärarexamen med företagsekonomi eller juridik som huvudämne eller en kombination av dessa. Trots att detta är en kombination som är både naturlig och förmodligen även eftertraktad.

Hur anser Utbildningsdepartementet och Skolverket att det framtida behovet av gymnasielärare i företagsekonomi och juridik ska säkerställas?

Vad har man konkret gjort och vad avser man att göra för att detta framtida behov ska säkerställas?

Hela skrivelsen som pdf: Skrivelse FLE okt 2013

100% av 1 person(er) gillar detta
Kommentarer

1

otherwise. Check out last summer (and kidnly linked by a commenter on the earlier post):The Seventh Circuit Court of Appeals ruled yesterday that a site that embeds copyrighted videos from another site is not committing copyright infringement. The court case between Flava Works, Inc. and myVidster.com came to a close after this ruling was passed in favor of the defendant, myVidster. The court also ruled that watching an infringing video does not constitute copyright infringement.This case began back in 2010, when the adult video production company, Flava Works, sued a video bookmarking website, myVidster, for copyright infringement. The Court f0r the Northern District of Illinois issued myVidster a preliminary injunction in July 2011 where it was then appealed to the Seventh Circuit Court of Appeals.The court ruled Thursday that embedding a video that infringes on copyrighted material is not a violation of copyright law. For example, if I found an episode of The Simpsons on YouTube that I thought was really nifty and I embedded it in my blog, I wouldn't be violating any copyright laws even if the person who uploaded the video to YouTube ripped it straight from The Simpsons' season 3 DVD. It would be the person who put the video on YouTube who was breaking the law, not me.The court's decision also afforded protect to those who watch illegally uploaded copyrighted videos.
 

Postat 2014-04-12 01:47 av Hamza (192-99-2-xxx)

2

A9f65M I cannot thank you enough for the blog post. Really Great.
 

Postat 2014-07-19 01:32 av high quality backlinks (37-233-27-xxx)

3

Adha3o Thank you for your post. Will read on...
 

Postat 2014-08-04 06:28 av crorkz matz (37-233-27-xxx)

4

l37xEJ Muchos Gracias for your blog post.Really looking forward to read more. Awesome.
 

Postat 2014-08-05 08:02 av matzcrorkz (37-233-27-xxx)

5

Your's is a point of view where real intgclieenle shines through.
 

Postat 2016-07-03 21:46 av Dell (188-143-232-xxx)


 

Kommentera

 
 

© 2018 FLE. | Webbkarta

POWERED BY TUDO, ITCONNECT