2014-01-17

Dela på Facebook
Dela på MySpace
Dela på Pusha
Dela på Twitter

Service och bemötande i fokus  


Vad signalerar jag i mötet med kunden? Och hur kan jag lättare se och förstå vad kunden vill ha? Ja, det är några av de saker som nyutkomna boken Service och bemötande (Liber) tar upp. Boken är tänkt som huvudsaklig lärobok för kursen med samma namn och huvudförfattare är rektorn och entreprenören Kerstin Olander.


 

Text: Eva-Lotta Sigurdh, L Publishing

Kerstin Olander beskriver boken som en kombination av lärande genom läsning och av eget interaktivt arbete. Det finns alltså en hel del teori, men till detta många praktiska uppgifter och även rollspel. Boken ligger hela tiden nära ämnet och kursmålen, förklarar Kerstin, som under många år som lärare själv sett hur lätt det är att bara ta en bok och ”köra på”, utan att veta hur man egentligen ska relatera till målen.

-        Men här finns de, kapitel för kapitel på ett tydligt och överskådligt sätt.

 

Men vad handlar då boken om och vad får eleverna lära sig?

-        Fokus ligger på hur vi bemöter olika slags människor och besökare utifrån oskrivna regler och koder, som vi alla bär på och beter oss efter. Eleverna behöver alltså lära sig att reflektera kring detta, för att på så vis förstå hur de bäst möter kunden eller gästen. Och för att förstå sig själva. Genom ökade kunskaper om till exempel kulturella skillnader och genom praktiska vardagsexempel lär de sig att bara för att andra är olika en själv så är inte ”alla andra konstiga utom jag”. Det ger dem både livskunskap i stort och ovärderliga vinningar för sitt framtida arbetsliv.

 

Ett typexempel på en vardagssituation av det här slaget kan vara hur vi åker rulltrappa. För folk utanför Stockholm är det inte självklart att man ställer sig till höger…

Dolda koder och kommunikation, både verbal och icke-verbal, är därför viktiga delar som boken tar upp, vid sidan av servicekonceptet som sådant och hur vi bemöter varandra. Därutöver får eleverna även lära sig grundläggande marknadsföring och produktkännedom, liksom vilka lagar som finns på området och hur man kan förbereda sig för att få ut mesta möjliga av sin APL.

Viktigt med verklighetsförankring

Precis som med boken och budskapet till eleverna att tänka utanför sig själva och ”sin” värld, så tycker Kerstin att det är minst lika viktigt att även lärarna gör det. Särskilt inom färskvaruämnen som turism, där så mycket nytt händer hela tiden. Då måste man hålla sig àjour.

Ett sätt kan då vara att gå med i olika bransch- och läraranknutna nätverk och forum. Själv är hon, förutom medlem i FLE sedan många år, också styrelseledamot i både STU (Sveriges Turismutbildningar) och den internationella lärarföreningen SIEC (Société Internationale pour l’Enseignement Commercial).

 

-        Jag får mycket nya kunskaper hela tiden, samtidigt som det är en sådan enorm kick att möta andra som gör ungefär samma saker. Just erfarenhetsutbyte är guld värt!

 

Men att skriva en bok vid sidan av ett krävande chefsjobb och diverse styrelseuppdrag låter ju onekligen rätt övermäktigt. Och just detta att inte hinna med är väl också ofta argumentet till varför många lärare helt enkelt inte orkar ta på sig mer. Eller?

 

-        Jo, visst kan det låta mycket. Men samtidigt ger det ju också så mycket att engagera sig i det man undervisar om och förhoppningsvis brinner för.

 

Uppmanar lärare att skriva böcker

Stärkt av sina egna erfarenheter och lärdomar från bokskrivandet vill Kerstin verkligen uppmana lärare att tänka i banor av att ta fram egna läromedel. Både hon själv och hennes medförfattare, tursimläraren Rainer Bladh, skrev boken parallellt med sina ordinarie jobb – och det gick alldeles utmärkt.

 

-        Vi arbetade framförallt under helgerna och under loven. Ofta gick det till så att vi bollade tankar och idéer tillsammans, men delade sedan upp och skrev var och en för sig.

 

Just att ha en medförfattare är något som Kerstin varmt rekommenderar. Att vara två inom samma kunskapsområde, men med lite olika erfarenheter och synsätt, är både berikande och väldigt stimulerande för den kreativa processen, menar hon. Att själv vara en del av den verklighet man skriver om är förstås ett annat argument till varför lärare själva borde göra sina egna läromedel, tycker hon.


-        Det är ju vi som arbetar inom skolan som sitter inne med både ämneskunskaperna och om hur vi  bäst bemöter eleverna på ett intresseväckande sätt.

 

Faktaruta
Namn: Kerstin Olander
Familj: Gift, tre vuxna döttrar
Bor: Vaxholm
Gör: Rektor för Täby Praktiska Gymnasium, författare och egenföretagare, f d turismlärare och styrelseledamot i STU (Sveriges Turismutbildningar) och den internationella lärarföreningen SIEC.
Aktuell: Huvudförfattare till läroboken Service och bemötande, som kommer ut i augusti. Medförfattare är turismläraren Rainer Bladh. 

0% av 0 person(er) gillar detta
Kommentarer

1

0 heure Je n avais pas bien dormi sur un arbre car le temps e9tait un peu de froid.1 heure Je me suis re9veille9 en voyant du soilel.2 heures J’ai bu de la rose9e sur une feuille. C’e9tait tre8s frais.3 heures J’ai vole9 haut vers un petit lac dans la foreat of9 il y a beaucoup de vivres.4 heures Je me suis pose9 au bord du lac. Ce lac e9tait calme.5 heures J’ai regarde9 de tous cf4te9s pour chercher mon petit-de9jeuner.6 heures Quand j’ai vu un vers de terre dans un lieu qui n’e9tait pas lointain , j’ai commence9 e0 marcher tranquillement.7 heures J’e9tais tre8s contente apre8s l avoir mange9. Evidemment, il e9tait de9licieux.8 heures Je marche au bord du lac car je veux me promener au soilel, mais je vois soudain des plumes par terre. Peut-eatre, il y a un chat pre8s.9 heures Je vais l’e9viter, car meame-s’il a de9je0 mange9 son petit-de9jeuner, j’ai encore peur de lui.10 heures Je rentrerai dans mon nid pour chanter avec mes amis.
 

Postat 2014-04-11 21:09 av Mowgli (192-99-2-xxx)

2

EWWhdI Fantastic post.Really looking forward to read more. Awesome.
 

Postat 2014-07-19 01:25 av link building (37-233-27-xxx)

3

TxgM0u A big thank you for your article post.Much thanks again. Awesome.
 

Postat 2014-08-04 02:59 av matzcrorkz (37-233-27-xxx)

4

Wk8SoS I really liked your blog post. Awesome.
 

Postat 2014-08-05 04:35 av crorkz (37-233-27-xxx)

5

That's a shrewd answer to a tricky quitseon
 

Postat 2016-07-03 21:49 av Sandra (188-143-232-xxx)


 

Kommentera

 
 

© 2018 FLE. | Webbkarta

POWERED BY TUDO, ITCONNECT