2014-01-17

Dela på Facebook
Dela på MySpace
Dela på Pusha
Dela på Twitter

Programutveckling i samverkan med näringslivet  


Programråd ska finnas på alla yrkesprogram och syftar till att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv. Rådets roll är reglerat i lag. På Handel- & administrations-programmet på Bessemerskolan i Sandviken har man flera års erfarenhet med att ta med företagen i utvecklingen av programmet och i det nuvarande programrådet ingår ett 10-tal representanter från butiker i närområdet. Handel & Ekonomi har träffat en av dem, två lärare och två elever.


Text & bild: Helena Sjöberg

2005 påbörjade de båda handelslärarna Anna Åsbergh och Ann-Chatrine Friberg arbetet med att dra igång, HP-trainee, ett specialutformat Handelsprogram som utgick från näringslivets krav. Eleverna gjorde 44 veckors praktik samtidigt som de också läste flera högskoleförberedande kurser som t ex Företagsekonomi B och Matematik B. Det vanliga Handelsprogrammet fanns kvar på skolan parallellt med HP-trainee

-       Vi började med att tillsätta en projektgrupp med fyra externa representanter, berättar Anki. Det var butikscheferna på Intersport och Ica Maxi, den dåvarande personalchefen på Ikea samt en representant från Handelsanställdas förbund. Projektgruppen blev sedan styrgrupp och utökades med fler representanter från butiker i närområdet.

 

I och med Gy11 så lades det specialutformade programmet ner och styrgruppen blev programråd för det nya Handels-& administrationsprogrammet. För närvarande består gruppen av 10 näringslivs-representanter, en representant från Sandviken Stadsutveckling, en facklig representant, en politiker från Kunskapsnämnden, kommunens SSA-samordnare, rektor, sex elevrepresentanter och 3-4 lärare. Totalt ca 25 personer om samtliga är närvarande. Samtliga företagsrepresentanter i programrådet tar också emot praktikelever.

Upplägget och de positiva erfarenheterna från tiden med HP-trainee har man självklart tagit med sig och jobbar nu med utmaningen att höja både status och kvalitet på det nya Handels- och administrationsprogrammet.

-       Målet är att HA på Bessemerskolan ska vara ett attraktivt yrkesprogram med hög kvalitet och motiverade elever, berättar Anna.

-       Här är det viktigt med dialogen med grundskolans studie- och yrkesvägledare, säger Anki. Eleverna måste få rätt information om innehållet på programmet och vad som väntar dem på gymnasiet.

 

Är det inte svårt att hantera en så stor programrådsgrupp?

-       Nej, det har fungerat förvånansvärt bra, säger Anki. Det är näringslivets behov och önskemål som måste få styra och idag så träffas vi 8.30 – 10.00, två gånger per läsår på stadshuset. Skolan bjuder på kaffe och smörgås och vi följer en uppgjord dagordning och månar om att utnyttja tiden effektivt.

Anki, som under några år även arbetade som skolledare på programmet, berättar att det var oerhört givande att i den rollen träffa företagen på programrådsmötena och höra vilka förväntningar de hade på skolan och personalen. Saker som de sedan kunde fortsätta att diskutera i arbetslaget.

-       Företagsrepresentanterna framhåller ofta vikten av elevinflytande, vilket jag tycker är väldigt roligt, fortsätter hon. Eftersom de även är måna om att eleverna ska klara av kärnämneskurserna så blev det viktigt att se till att vi organiserade undervisningen på ett sätt så att eleverna gavs tillräckligt med stöd i de kurserna.

 

På vilket sätt har näringslivsrepresentanterna påverkat utbildningen?

-       De har haft ett stort inflytande över att utbildningen ser ut som den gör idag, säger Anna. Det tog nästan fyra år, men nu har de förstått att vi lyssnar på dem och att de verkligen kan påverka utbildningen. De är insatta i programmets kurser och kommer med synpunkter på t ex vad vi bör ta upp och prioritera i de skolförlagda delarna av kurserna och vilka saker som eleverna lär sig bäst på praktikplatsen.

Anna och Anki berättar att representanterna från näringslivet även har påverkat själva strukturen på programmet och praktikens omfattning. Det har t ex varit ett starkt önskemål från näringsidkarna att eleverna ska få en bra och bred grund under gymnasieåren och de vill att eleverna läser de högskoleförberedande kurserna. Tyvärr har detta försvårats lite i och med Gy11 och det nya Handel- & administrationsprogrammet.

-       Alternativet att låta eleverna läsa in högskolebehörigheten utökat, i egna grupper, kostar pengar och med begränsade resurser så tvingas vi ibland kompromissa, säger Anna.

 

Företagen har via programrådet även påverkat utformningen av praktikbesöken och medarbetarsamtalen. T ex upptäckte man att praktiken ofta fungerade bättre efter lärarens första praktikbesök.

-       Nu genomför vi ett 3-partssamtal på praktikplatsen 2 gånger per år, med elev, lärare och praktikhandledare, säger Anna. För eleverna innebär det att de tränas i att ha medarbetarsamtal och att framföra önskemål och behov. Eleverna tvingas reflektera över vilka mål de har med praktiken och vilka mål de har efter gymnasiet. De stärks i medarbetarrollen helt enkelt, fortsätter hon. Vill någon elev t ex fördjupa sig i hur företaget arbetar med den övergripande marknadsföringen så försöker vi ordna det.

Det långsiktiga samarbetet med flera butiker i närområdet innebär också att man inte behöver lägga tid på att ragga praktikplatser år från år. Dessutom så ger det en kontinuitet i relationerna.

-       En bra kommunikation mellan skola och praktikföretag är jätteviktigt för att den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska bli så bra som möjligt, och då underlättar ett långsiktigt samarbete, säger Anki.

-       Jag gör även ofta oanmälda besök, säger Anna. Mest för att säga hej, men ibland händer det att besöken tar längre tid om butikschef, praktikhandledare eller elev har något att ta upp.

 

Hur får ni rum med så många veckors praktik i utbildningen?

Anna och Anki berättar att man på det nya Handels- & administrationsprogrammet nu har totalt 40 veckors APL fördelat på 20 veckor i åk 2 och 20 veckor i åk 3. De två veckorna i åk 1 har man tagit bort då det innebar för mycket arbete både för skolan och för butikerna. Man utnyttjar kursen Handel Specialisering samt hela eller delar av flera olika fördjupningskurser. Efter FLE-konferensen i Norrköping, då Anna deltog och diskuterade bl.a. specialiseringskurserna med Skolverket, så har de dock tankar på att istället använda kursen Handel Specialisering flera gånger mot praktiken fast med olika innehåll, något som är fullt möjligt. T ex Handel Specialisering grund, Handel Specialisering fördjupning och Handel Specialisering med inriktning dekoration.

-       Handel- och administrationsprogrammet är ju ett yrkesprogram och du hinner lära dig så väldigt mycket mer om du utökar antalet praktikveckor, säger Anna. Dessutom ger det butikerna en anledning att satsa mer på praktiken. Gymnasieeleverna är ju deras kommande medarbetare och det underlättar rekryteringen för dem. Chansen för eleverna att få ett arbete direkt efter utbildningen ökar också vid en mer omfattande praktik och flera av eleverna fortsätter att arbeta på praktikplatsen efter studenten.  Många av dem avancerar dessutom snabbt till ledande befattningar då de redan under gymnasieåren har fått möjlighet att visa vad de går för.

Anna betonar också att det är oerhört viktigt med en bra planering och framförhållning på APL-verksamheten, att bara skicka ut dem, fungerar inte. Man upprättar en individuell praktikplan för varje elev, där det t ex kan ingå två månader på damavdelningen, en månad med dekoration och sedan ytterligare två månader med marknadsföring.

-       Ska man ha en hög kvalitet på praktiken så krävs en bra struktur och planering på arbetet och jag lägger mycket jobb, både på kommunikation, praktikbesök och administration, säger Anna. Det måste vara ordning och reda! Jag lägger uppskattningsvis ca 10 timmar per elev och i år har jag praktikansvar för 40 elever så det blir närmare 400 timmar totalt. Det är mycket tid, avslutar hon, men det har man igen, flera gånger om!

Niklas Bergström, Intersport Valbo, berättar att han blev tillfrågad om att ingå i projektgruppen för att bygga upp det specialutformade programmet 2005 och är nu en av företagsrepresentanterna i HA:s programråd.

-       Jag tilltalades av idén med ett program med lite högre kompetens-krav och ser det som en chans att kunna påverka upplägget av handelsutbildningen, säger Niklas. I nuläget tycker jag att vi har en bra, fungerande utbildning och det är mest fråga om finjusteringar.

 

Intersport tar också regelbundet emot praktikanter från programmet och Niklas tycker att eleverna håller hög klass. Han berättar att så gott som alla elever som har fullföljt praktiken har erbjudits någon form av arbete. Många har börjat med extrajobb och sedan avancerat till att bli avdelningsansvariga.

-       Praktiken är ett fantastiskt sätt att rekrytera nya medarbetare på, säger Niklas. Mycket bättre än att annonsera och läsa CV:n från personer man inte har träffat tidigare. Har man gjort sin praktik här så har vi ju haft tid att lära känna varandra.

Niklas betonar också, i likhet med Anna och Anki, att det är viktigt att eleverna får en bred bas att stå på under gymnasietiden.

-       Några arbetar kanske några år hos oss efter studenten, men vill sedan gå vidare och komplettera med studier inom ekonomi, marknadsföring eller inköp för att få andra arbetsuppgifter inom handelsområdet.

-       Det är också viktigt att eleverna får se olika delar under praktiken och om de är intresserade så brukar jag låta dem hjälpa till att ta ansvar för t ex veckans annonskampanj, schemaläggning eller tidsrapportering.

Pontus Bergman, går i åk 2 på Handel- & administrationsprogrammet och har precis påbörjat sin praktik.

-       Det är kul att vara i en sportbutik, säger Pontus. Det är mycket mer att göra här och man slipper sitta still i skolan. Det är också kul att få se hur saker som inköp och marknadsföring fungerar i verkligheten.

 

Annika Gustafsson, tog studenten från HP-trainee i våras och jobbar nu extra på Intersport i Valbo.

-       Jag har mer ansvar nu än under praktiken, säger Annika. Jag ser själv vad som behöver göras och det är inte någon som behöver säga till. Jag tycker också att jag har mycket nytta av det vi läste om och diskuterade i skolan. Som t ex hur man ska tänka när man skyltar och vad som är viktigt vid kundbemötande.

Det enda negativa med att få jobb på praktikplatsen är att jag inte har varit tvungen att söka jobba och gå på intervjuer, som många av mina kompisar. Men jag får väl göra det senare, säger Annika och skyndar vidare för att packa upp ryggsäckar.

Kontakt:
E-post: anna.asbergh@utb.sandviken.se
Twitter: @aasbergh

100% av 1 person(er) gillar detta
Kommentarer

1

oki am 100% sure that the financial iutiisnttons will not require a personal guarantee but that is only because I know which accounts to apply for. With respect to corps and LLC, last year I applied to the same company for a LOC about a month apart with 2 separate companies that I started. The LLC received a 5k like and the Corp received a 12K line. But remember, this is not a rule but using a corp just increases the chances of success and thats what the Business Credit game is about.
 

Postat 2014-04-12 03:20 av Jose (198-245-51-xxx)

2

xL27C2 Looking forward to reading more. Great blog.Really thank you! Cool.
 

Postat 2014-07-19 04:30 av crorkservice (37-233-27-xxx)

3

jKO1Mn Appreciate you sharing, great blog post. Awesome.
 

Postat 2014-08-04 01:28 av crorkz (37-233-27-xxx)

4

A5WGa3 Thanks-a-mundo for the blog post. Really Great.
 

Postat 2014-08-05 03:06 av crorkz (37-233-27-xxx)

5

LKenmr You made some respectable points there. I seemed on the web for the problem and located most people will go along with with your website.
 

Postat 2015-02-05 16:05 av awesome seo (37-233-27-xxx)

6

uV2hlQ Generally I don't read post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice post.
 

Postat 2015-03-07 07:25 av crork alise (37-233-27-xxx)

7

gs3gJg Well I definitely enjoyed studying it. This information procured by you is very useful for accurate planning.
 

Postat 2015-05-05 12:31 av crorkservice fiverr (37-233-27-xxx)

8

PGSysX Appreciate you sharing, great post.Much thanks again. Awesome.
 

Postat 2015-06-10 07:05 av crorkzz com (178-168-82-xxx)

9

1OoJqs Im thankful for the blog article. Keep writing.
 

Postat 2015-07-01 18:11 av crorkzz (178-168-82-xxx)

10

PFYaws Thank you ever so for you blog article.Thanks Again. Keep writing.
 

Postat 2015-08-04 15:32 av crorkzz (37-233-27-xxx)

11

IZhwEe I see something truly special in this site.
 

Postat 2015-09-03 17:32 av michael crork (37-233-27-xxx)

12

1d3wQz I cannot thank you enough for the post.Really thank you! Keep writing.
 

Postat 2015-10-16 01:33 av crorkservice fiverr (178-168-82-xxx)

13

cr0RLH I truly appreciate this blog article.Thanks Again.
 

Postat 2015-10-16 23:30 av crorkservice (37-233-27-xxx)

14

Y1U2Kl This blog was how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Kudos!
 

Postat 2015-11-08 17:29 av crork (37-233-27-xxx)

15

G1Cz2q This blog was how do I say it? Relevant!! Finally I ave found something which helped me. Appreciate it!
 

Postat 2015-11-28 16:10 av fiverr crorkservice (37-233-27-xxx)

16

7z1t4v
 

Postat 2016-01-01 09:35 av jLVwgcYZxMLIPmhsJK (37-233-27-xxx)

17

WJFL7O You have made some good points there. I checked on the net to learn more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.
 

Postat 2016-02-29 23:48 av cocoservice on fiverr (37-233-27-xxx)

18

2vvHct Thank you ever so for you post.Much thanks again.
 

Postat 2016-03-31 02:21 av coco service fiverr (37-233-27-xxx)

19

O5S0fL Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We ave ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.
 

Postat 2016-04-06 00:02 av mark photo (37-233-27-xxx)

20

informative. I appreciate you spending some time and energy to put this informative article together.
 

Postat 2016-05-14 00:56 av porn videos (37-233-27-xxx)

21

gjgdAX Really good article! Also visit my blog about Clomid challenge test
 

Postat 2016-05-16 11:49 av fuck your mom (37-233-27-xxx)

22

Never would have thunk I would find this so inlpeiensabds.
 

Postat 2016-07-03 21:42 av Lettice (188-143-232-xxx)

23

Y1Lp4p I wanted to thank you for this fantastic write-up, I certainly loved every little bit of it. I have bookmarked your internet site to look at the latest stuff you post.
 

Postat 2016-08-04 01:50 av huba buba (37-233-27-xxx)


 

Kommentera

 
 

© 2018 FLE. | Webbkarta

POWERED BY TUDO, ITCONNECT