Orföranden har ordet

I augusti 1994 så tillträdde jag min första tjänst som nyexaminerad ekonomilärare på dåvarande Hammargymnasiet i Sandviken. Som ny lärare var behovet stort att få koll på vilka läromedel som var aktuella, information om intressanta fortbildningsdagar, tips på kompletterande läromedel, filmer, datorprogram m.m. som kunde användas för att skapa en varierad undervisning.

 

Jag insåg snabbt att ett medlemskap i FLE var en bra och billig investering för att få tillgång till allt detta och mycket mer.

Då, 1994, var FLE:s tidning Handel&Ekonomi en av de främsta informationskanalerna, och förutom tips och information så var det också där jag fick inspiration genom att läsa om olika projekt, resor och samarbeten. FLE:s årliga kursdagar var en av årets höjdpunkter och det var där som man fick tillfälle att träffa, prata och diskutera med andra lärare med liknande ämneskombinationer.

 

Idag, 2016, ser verkligheten lite annorlunda ut, både när det gäller informationsspridning och kommunikation. På Facebook har jag ett nätverk av både familj, privata vänner och jobbrelaterade kontakter som bara är ett "musklick" bort. Jag kan dela med mig och ta del av andras vardag, dela intressanta länkar, samtala, diskutera, ställa frågor m.m, m.m.

 

FLE:s styrelse har regelbundet styrelsemöten via Skype och när jag jobbar med skolans internationella projekt så är det också på det sättet som jag främst kommunicerar med mina kollegor i Italien, Finland, Österrike och Danmark.

Via Twitter kan jag följa tidningar, myndigheter och organisationer såsom t.ex. Esbri, Skolverket, Svensk Handel och på så sätt hålla mig ajour om vad händer, få löpande information och tips om nyheter och artiklar m.m. som kan vara värdefulla i min undervisning.

Vill jag kolla upp alternativ till nya läromedel, så går jag in på läromedelsförlagens hemsidor och förslag på olika kurser och utbildningar kommer i mejlboxen eftersom jag har sett till att registrera mig på olika hemsidor eller prenumerera på olika nyhetsbrev.

 

Att vara ordförande för FLE i en tid av snabb förändring är en utmaning, men en väldigt rolig och spännande sådan. För mig känns medlemskapet i FLE fortfarande både viktigt och väldigt värdefullt och jag hoppas att det också skall göra det för dig som medlem.

Trots att mycket av kommunikationen idag kan ske via nätet så är det svårt att ersätta det fysiska mötet, och därför är FLE:s årliga kursdagar högt prioriterade av styrelsen.

 

Vi arbetar löpande med att försöka hitta attraktiva former för att tillgodose behovet av såväl inspirerande, ämnesanknuten fortbildning som behovet av att träffa kollegor från andra skolor för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Ett konkret exempel på detta är t ex skapandet av regionala nätverk och ett ökat samarbete med andra ämneslärarföreningar. Ett mål är att på sikt kunna erbjuda regionala träffar med intressanta föreläsningar eller studiebesök, ensamma eller i samarbete med andra.

 

Hemsidan och FLE:s sida på Facebook är också viktiga forum för kontakten med medlemmarna. Genom att även finnas närvarande på olika sociala media såsom Facebook och Twitter så hoppas vi kunna uppmuntra till meningsutbyten och diskussion på flera olika sätt.

 

Helena Sjöberg, ordf

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter
 
 

© 2017 FLE. | Webbkarta

POWERED BY TUDO, ITCONNECT