2016-09-17

Dela på Facebook
Dela på MySpace
Dela på Pusha
Dela på Twitter

KALLELSE TILL FLE:S ÅRSMÖTE!  


Medlemmar i Föreningen Lärare i Ekonomiska Ämnen kallas härmed till årsmöte


Ladda ner dokumenten nedan.

Dagordning FLE Årsmöte 2016.pdf

Kallelse årsmöte 2016 FLE.pdf

 

KALLELSE ÅRSMÖTE 

Medlemmar i Föreningen Lärare i Ekonomiska Ämnen kallas härmed till årsmöte. 

Dag: Lördagen 1 oktoberTid: kl. 15.00Plats: Hagagatan 14, Linköping

Anmälan till årsmötet sker till ordf Helena Sjöberg via e-post: helena.sjobergrahm@gmail.comsenast 28/9.

Dagordning

Välkommen!Styrelsen för FLE

Årsmöte Föreningen Lärare i Ekonomiska Ämnen

Lördag 1 oktober 2016 kl. 15.00, Hagagatan 14 i Linköping
Dagordning
1. Årsmötet öppnas

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två justerare

4. Godkännande av dagordningen

5. Årsmötets stadgeenliga utlysande

6. Verksamhetsberättelse

7. Resultat- och balansräkning

8. Revisionsberättelse

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Antalet ledamöter i styrelsen

11. Val av föreningens ordförande för 1 år intill nästa årsmöte

12. Val av styrelseledamöter för en 2-årsperiod

13. Val av revisor samt revisorssuppleant 1 år

14. Val av representant till certifieringsorgan för DGE

15. Fastställande av årsavgift

16. Övriga frågor

17. Årsmötet avslutas

100% av 1 person(er) gillar detta
Kommentarer

1

You've really imsepserd me with that answer!
 

Postat 2016-11-04 12:32 av India (188-143-232-xxx)


 

Kommentera

 
 

© 2017 FLE. | Webbkarta

POWERED BY TUDO, ITCONNECT