2017-06-03

Dela på Facebook
Dela på MySpace
Dela på Pusha
Dela på Twitter

KALLELSE ÅRSMÖTE  


Medlemmar i Föreningen Lärare i Ekonomiska Ämnen kallas härmed till årsmöte. 


Dag: Lördagen 17 juni 2017

Tid: kl. 15.00

Plats: Hagagatan 14, Linköping

 

 Anmälan till årsmötet sker till ordf Helena Sjöberg via e-post: helena.sjobergrahm@gmail.com

senast torsdag 15 juni.

  

Välkommen!

Styrelsen för FLE

 

 

Årsmöte Föreningen Lärare i Ekonomiska Ämnen

Lördag 17 juni 2017 kl. 15.00, Hagagatan 14 i Linköping

 

Dagordning

 

  1. Årsmötet öppnas
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Val av två justerare
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Årsmötets stadgeenliga utlysande
  6. Verksamhetsberättelse
  7. Resultat- och balansräkning
  8. Revisionsberättelse
  9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10.Antalet ledamöter i styrelsen

11.Val av föreningens ordförande för 1 år intill nästa årsmöte

12.Val av styrelseledamöter för en 2-årsperiod

13.Val av revisor samt revisorssuppleant 1 år

14.Val av representant till certifieringsorgan för DGE

15.Fastställande av årsavgift

16.Övriga frågor

17.Årsmötet avslutas

 

0% av 0 person(er) gillar detta
Kommentarer

1

What a great recoruse this text is.
 

Postat 2017-07-31 05:02 av Caelii (46-161-14-xxx)


 

Kommentera

 
 

© 2017 FLE. | Webbkarta

POWERED BY TUDO, ITCONNECT