2014-01-17

Dela på Facebook
Dela på MySpace
Dela på Pusha
Dela på Twitter

Juridik som ämne i gymnasiekolan  


Juridiken har mycket stor omfattning och betydelse i samhället. Utvecklingen har gått snabbt de sista årtiondena. Arbetsmarknaden för jurister har väsentligt ökat. Ansökningarna till juristutbildningar har förändrats från den fria antagningen under 1960-talet till att numera vara de mest sökta utbildningarna.


Ungdomars kontakt med juridiska regler har flyttats nedåt i åldrarna. Det kan förväntas att det stora intresset för juridikstudier på universitet och högskolor också kommer att finnas hos gymnasieelever.

I nedanstående artikel kommer att beröras historiken för juridikutbildning på gymnasiet, reflexioner med anledning av de nya kurserna, lärarkompetens och framtidsvyer.

Text: Sten Björkbom, fd universitetslektor i juridik
 

HISTORIK
På 1960-talet bröts ämnet Samhällskunskap ut ur samlingsämnet Historia med samhällskunskap. Mycket tack vare fil.dr. och jur.kand. Sixten Björkblom blev samhällskunskap ett självständigt ämne. En viss del familjerätt och statsrätt ingick. För att bidra med utvecklingen skrev Sixten Björkblom läroböcker i Samhällskunskap (bl.a. “Vårt svenska samhälle”) och senare också i Rättskunskap (“Lagen och vi”, tillsammans med Lundqvist och Holmqust).

I Skolöverstyrelsens läroplanssupplement 1979 fanns Rättskunskap som ämne i gymnasiets treåriga ekonomiska linje. I GY00 blev kurserna 50 p och en kurs i miljörätt tillkom. Denna senare kurs verkar inte ha slagit igenom.

 

Under 1998 framförde undertecknad, som i många år undervisat i juridik på Stockholms Universitet, ett förslag till dåvarande rektorn på Lagmansgymnasiet Leif Hildebrand att införa en lokal gren som innehöll 400p juridik. Intresset för studier i juridik framkom vid en yrkesinformation för gymnasieelever som hölls av Vara Rotaryklubb. Via utbildningsnämnden i Vara godkändes den lokala grenen av Skolverket. Denna gren innehöll Rättsordningen (50p), Civilrätt A (100p), Civilrätt B (100p), Straff- och processrätt (50p) och EG-rätt (50p). Förebilden till kurserna togs från universitetskursen Juridisk översiktskurs (på vissa utbildningar Juridisk introduktionskurs eller Handelsrättslig översiktskurs). Undervisningen förankrades i gymnasieelevernas egna närområden och ett antal rättegångsspel levandegjorde juridiken. Uppläggningen av kurserna skedde genom samverkan mellan mig och läraren på skolan jur.kand. Karl-Johan Ullgren. Undervisningsmaterialet utgjordes av den för juridikstuderande klassiska Malmström: “Civilrätt”. praktiska exempel och kompendiet av Konrad Lundberg och Sten Björkblom “Rättegångsspel” (utgiven av Nordiska Juristakademien AB)

Namnet Lagmansgymnasiet var speciellt lämpligt. Även den historiska bakgrunden var bidragande. Äldre Västgötalagen (vår äldsta rättsbok) nedtecknades utanför Vara omkr. 1220 av Lagman Eskil. Dessutom hade skolan en lärare med juristutbildning. Mer om tillkomsten av utbildningen kan läsas i Lars Corne´s bok “Från Lumber till Lagman”

 

Sedan följde flera gymnasieskolor efter. Bland dessa kan nämnas Brännkyrka gymnasium (Stockholm), Östra Real (Stockholm), Täljde gymnasium (Södertälje), Danderyds gymnasium, Bromangymnasiet(Hudiksvall) och Ållebergsgymnasiet (Falköping). För att ytterligare stimulera studierna i juridik tog undertecknad initiativ till tävling mellan gymnasieeleverna, Skol-SM i juridik. Tävlingen hölls i år för elfte gången.

Förutom övergripande avsikter med utbildningen att vara personlighetsutvecklande kan speciellt nämnas att stimulera till fortsatta studier att “överbrygga” vid övergång till högskole- eller universitetsstudier att underlätta vid valet av fortsatt utbildning att ge kunskaper som är värdefulla i vuxenlivet att ge ökad språkträning (samverkan med ex. Svenska C) och att genom rättegångsspel utveckla argumentationsteknik och retorik

Genom Eva Lundbergs (Danderyds gymnasium) stora insatser vid tillkomsten av GY11 kunde de nationella kurserna införas. Det kan nämnas att hennes arbete fick utföras både i GY08 (som inte blev av) och i GY11. Anledning kan finnas att senare återkomma till de nationella 100p-kurserna “Rätten och samhället” Privatjuridik” och “Affärsjuridik”.

 

NÅGRA REFLEXIONER
Jag anser att uridiken borde placerats jämsides, inte under, med ekonomi inom samhällsprogrammet. Det förefaller vara en kvarleva från tidigare gymnasieutbildningar. Juridik behöver inte vara ett “stödben” till ekonomi. Det skulle också kunna vara möjligt att läsa juridik inom t.ex. naturvetenskapsprogrammet.

Den som huvudsakligen läser ekonomi läser kursen Privatekonomi och frågan är om det inte vore lämpligare med Affärsjuridik.

Vid arbete med GY08 (som inte blev av) fanns en valbar kurs på 100 p Privatekonomi och vardagsjuridik. Denna kurs borde blivit obligatorisk för alla gymnasieelever. Sten Björkblom har vid flertalet tillfällen framfört detta. Motiveringen till att en sådan kurs inte införts har framförallt varit att olika moment ingått i andra kurser ex Samhällskunskap, Företagsekonomi och Matematik. För att få en modern utbildning i tiden vore det bättre att få ett sammanhållet avsnitt i detta för ungdomar och samhället så viktiga område. Kurser i Privatekonomi och vardagsjuridik har funnits som valbara kurser på några gymnasieskolor bl.a. vid Lagmansgymnasiet genom initiativ av Karl-Johan Ullgren och ekonomiläraren Bert-Ove Adolfsson.

 

SKOL-SM I JURIDIK – TÄVLING FÖR GYMNASIESKOLOR
Eftersom fler gymnasieskolor följde Lagmansgymnasiets modell med minst 300p i juridik kom det på initiativ av undertecknad att arrangeras tävlingar i juridik. Stockholms Universitet har haft stora framgångar i juridiktävlingar mellan universitet i Europa.

Den första tävlingen för gymnasieelever hölls 2002 i det nedlagda tingshuset i Vara. De deltagande lagen kom från Lagmansgymnasiet, Brännkyrka gymnasium och Östra Real. Tävlingen har sedan dess hållits årligen och i år arrangerades den för elfte gången.

Numera genomförs tävlingen genom att det via en kvalificeringsomgång med ett teoretiskt prov utses de fyra bästa 5-mannalegen som går till final. Finalen avgörs genom att ett fiktivt rättsfall, ex. angående ett mopedköp distribueras till lagen och därefter sker sedvanlig skriftväxling. Vid rättegången möts lagen två och två i en rättegång. Domare vid alla elva tävlingarna har varit universitetslektor Konrad Lundberg, som har haft hjälp av två jurister som bisittare. Vid något tillfälle medverkade ett justitieråd. Det är mycket imponerande prestationer som gymnasieeleverna utför. Efter tävlingen brukar en middag arrangeras för de tävlande och deras klasskamrater och samtidigt sker prisutdelning. Tävlingen arrangeras av Nordiska Juristakademien.

 

LÄRARKOMPETENS
En vanligt förekommande invändning mot juridikundervisning på gymnasienivå var att lärarkompetens saknades. Min kollega, Konrad Lundberg och jag, som då båda var ledamöter i Stockholms Universitets Lärarutbildningsnämnd tog upp frågan om lärarutbildning för de lärare som skulle undervisa i juridik på gymnasiet. Det finns en s.k. kombinationsutbildning vid Stockholms Universitet (inga nyantagningar sker) där möjlighet finns att läsa 60p (90 nya p) juridik. Den juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet har tillsatt en arbetsgrupp för att se hur en lämplig utbildning kan utformas. Med tanke på hårt tryck på juristutbildningen kan frågan inte ses som prioriterad. Dessutom skall Skolverkets uppfattning i kompetensfrågor inväntas. Det finns säkert anledning att återkomma till detta vid senare tillfälle. Att de som har juristexamen skall komplettera med lärarutbildning är nog inte en framkomlig väg.

 

AVSLUTANDE KOMMENTARER
De goda erfarenheter som finns från de lokala grenarna, som innehållit 300-400p i juridik, gör att förväntningarna inför framtiden är stora. Inte minst de fina insatser som gör på rättegångstävlingarna visa på den höga kunskapsnivå som gymnasieeleverna kunnat uppnå.

Flera studenter på Stockholms Universitet har också angett att de fått intresset för juridikstudier förstärkt genom gymnasieutbildningen i juridik.

 

Duktiga lärare med universitetsutbildning i juridik, kontinuerlig fortbildning av lärare, ett nätverk mellan lärare samt lämpligt studiematerial är bra förutsättningar. Att eleverna har ett brinnande intresse har inte att ta miste på.

 

I framtiden bör objektiva nationella prov införas också för juridikavsnitten. De teoretiska prov som genomförs vid rättegångstävlingarna kan i viss mån sägas vara föregångare.

 

I några inledningsord till en akademisk avhandling i juridik fanns följande: “Det finns ingen åsna lastad med guld som inte kan ta sig över den högsta mur”. Tillsammans kan vi skapa en gyllene utbildning!

 

Sten Björkblom, tidigare universitetslektor i juridik och under flera år lärare på både juristlinjen och ekonomlinjen på Stockholms Universitet. 

Sten tog initiativ till den lokala grenen i juridik vid Lagmansgymnasiet 1999 och juridiktävlingen Skol-SM i juridik, som arrangeras årligen sedan 2002. Numera är Sten Björkblom pensionär men kommer att fortsatta verksamheten i Nordiska Juristakademien som han startat på 1990-talet.

 

0% av 0 person(er) gillar detta
Kommentarer

1

They don't understand the dirffeence between a private blog page and a public news page.They don't understand that the video in question does not reside on your server/page, but was simply linked from some other source.They need to go after the source of the video if they want, not attack the places it is linked to.And they don't understand the private free-speech regulations we have. In Sweden they could just turn off your blog for whatever reason they wanted (claiming some obscure politically correct regulation). Can't just do that here.
 

Postat 2014-04-12 04:14 av Fernando (198-245-51-xxx)

2

zpp3ij Major thankies for the article post.Much thanks again. Cool.
 

Postat 2014-07-18 18:01 av cheap backlinks (37-233-27-xxx)

3

r03ueL You have made some decent points there. I checked on the internet for more information about the issue and found most people will go along with your views on this site.|
 

Postat 2015-09-27 20:10 av crork service (37-233-27-xxx)

4

E8pNbY This is one awesome blog.Thanks Again. Will read on...
 

Postat 2015-10-16 12:09 av fiverr backlinks (178-168-82-xxx)

5

acd8U9 Utterly written content material, Really enjoyed examining.
 

Postat 2015-11-08 20:23 av crork (37-233-27-xxx)

6

ZIL8pV
 

Postat 2016-01-01 11:16 av TKrPHvEBAeTFp (37-233-27-xxx)

7

m09GLR You ave made some good points there. I looked on the web to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.
 

Postat 2016-02-29 20:27 av cocoservice (37-233-27-xxx)

8

5cdBmW Looking forward to reading more. Great post.Much thanks again. Will read on...
 

Postat 2016-03-31 00:52 av fiverr cocoservice (37-233-27-xxx)

9

YH2Jvm Sources Wow! Thank you! I continuously needed to write on my site something like that. Can I take a portion of your post to my website?
 

Postat 2016-04-06 12:14 av sophie fiverr (37-233-27-xxx)

10

Red your weblog put up and liked it. Have you ever considered about guest posting on other relevant blogs comparable to your website?
 

Postat 2016-05-13 19:07 av big dildos (37-233-27-xxx)

11

sk1lHC They might be either affordable or expensive (but solar sections are certainly worth considering) based on your requirements
 

Postat 2016-05-16 00:34 av fuck your mom (37-233-27-xxx)

12

Finding this post has anewrsed my prayers
 

Postat 2016-07-03 22:35 av Kathy (188-143-232-xxx)

13

jYpoJB Some genuinely quality articles on this internet site, bookmarked.
 

Postat 2016-07-05 18:19 av pork movies (37-233-27-xxx)

14

XrsbLl Really informative article.Really looking forward to read more. Awesome.
 

Postat 2016-08-04 01:43 av huba buba (37-233-27-xxx)

15

fWoDoz magnificent points altogether, you just won a new reader. What might you recommend in regards to your post that you made a few days ago? Any sure?
 

Postat 2017-09-20 13:21 av best pron (37-233-27-xxx)

16

9AWMHq I will right away snatch your rss as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please let me recognize in order that I may just subscribe. Thanks.
 

Postat 2017-11-08 14:26 av best pron (37-233-27-xxx)


 

Kommentera

 
 

© 2018 FLE. | Webbkarta

POWERED BY TUDO, ITCONNECT